NComputing – Tại sao các thiết bị N-series không tự động hiển thị trong vSpace Management Center

Tại sao các thiết bị N-series không tự động hiển thị trong vSpace Management Center

Vấn đề:

Thiết bị N-series của bạn không được hiển thị trên Server Management Center vSpace, không thể nhận firmware update hoặc không tương tác với VMC chính xác.

Nguyên nhân:

Lắp đặt thiết bị N-series khác subnet với máy chủ VMC có thể gây ra vấn đề giao tiếp nếu mạng của bạn không được cấu hình routing cho các thiết lập này. Tương tự như vậy, cấu hình bảo mật mạng hạn chế có thể làm phức tạp giao tiếp giữa các thiết bị và máy chủ của bạn

Giải pháp 1:

Cấu hình DHCP tự động chuyển tiếp thông tin mạng cho máy chủ VMC và các thiết bị N-series.

Giải pháp 2:

Hãy chắc chắn rằng tài nguyên mạng (chẳng hạn như tường lửa) được cấu hình một cách chính xác cho phép truyền thông giữa các thiết bị N-series đến Management Center vSpace. Một danh sách các cổng và giao thức được sử dụng bởi các thiết bị NComputing và các ứng dụng sẻ được hướng dẫn trong bài viết “\Cấu hình Firewall và Antivirus cho Sản phẩm NComputing “

Giải pháp 3:

Triển khai các thiết bị N-series của mình trong cùng một subnet với máy chủ VMC hoặc cài đặt một Server Management trong mỗi mạng con có chứa các thiết bị N-series. Bằng cách này, bạn đơn giản hóa mạng lưới thuyền thông giữa các máy chủ và các thiết bị N-series.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *